På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Kom igång med brandskyddsarbetet

  1. Utse en brandskyddsansvarig som ansvarar för och samordnar det systematiska brandskyddsarbetet. Fördela sedan ansvar och uppgifter i det dagliga arbetet.
  2. Gör en undersökning och en skriftlig dokumentation av dagens brandskydd. Åtgärda direkt eventuella brister i brandskyddet som upptäcks i samband med undersökningen.
  3. Informera och utbilda personalen. Viktiga ämnen att behandla är allmän brandkunskap, utrymning samt verksamhetens specifika brandskydd. Upprätta utbildnings- och övningsplaner som sedan bifogas till dokumentationen. Kom ihåg att kunskap och ett snabbt korrekt agerande är det bästa brandskyddet.
  4. Ta fram instruktioner och rutiner med avseende på brandskyddet. Några exempel på detta är åtgärder vid brandlarm, utrymningsstrategi och externa hantverkare.
  5. Följ upp brandskyddsarbetet genom regelbundna kontroller. Upprätta kontroll- och underhållsjournaler på exempelvis utrymningsvägar, handbrandsläckare, utrymningslarm, dörrar i brandcellsgräns. Det är även viktigt att personalen i den dagliga kontrollen får som rutin att kontrollera att inte brandskyddet i lokalerna har satts ur spel, t ex att inte dörrar har ställts upp på kilar.

Publicerad av: Christian Aas

Senast ändrad: 2017-06-09