På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Barents Rescue 2019

Krisövning i Kiruna med internationellt deltagande.

Övningen Barents Rescue äger rum i Kiruna 23-26 september 2019. Den handlar om internationell samverkan vid hantering av naturkatastrofer, omfattande olyckor och andra nödsituationer i Barentsregionen. Veckan kommer att innebära praktisk träning och fältövningar för insatspersonal från Sverige, Norge, Finland och Ryssland. En av världens största övningar inom katastrofofferidentifiering, DVI (Disaster Victim Identification) kommer också att genomföras.

Under veckan kommer Sverige att, utifrån ett scenario som byggts upp i förväg och som liknar förra sommarens händelser med torka, värme och bränder, öva att ta emot internationell hjälp från de övriga länderna. Förutom det kommer också ett flertal olika händelser att byggas upp i Kiruna med omnejd, som de svenska aktörerna tillsammans med sina kolleger från Norge, Finland och Ryssland ska hantera. Det handlar till exempel om ras och skred med skadade personer och drunkningstillbud med en stor grupp människor.

Hur påverkar övningen mig som Kirunabo?

Kirunabor och andra som vistas i Kiruna kommer att märka av övningen på olika sätt. Bland annat kommer många av övningsdeltagarna och personal ur övningsledningen att bo och röra sig i Kirunas stadskärna. Det kommer alltså att synas både människor och fordon från olika internationella aktörer. Inga militära fordon eller personal kommer att delta i övningen. Dessutom kommer personal, fordon och utrustning att fördelas till de olika övningsplatserna där det blir mer aktiviteter än vanligt. Bland annat kommer gång- och cykelbron vid Laxforsen att vara avstängd mellan 24 september kl. 9 t.o.m. 25 september kl. 18, men ett av vägbrons körfält kommer att spärras av för att kunna användas som gång- och cykelväg. Vägbron vid Laxforsen kommer under samma tidsperiod endast att ha ett körfält öppet för biltrafik.

Hur vet jag var övningsplatserna ligger?

Övningsplatserna kommer att vara tydligt utmärkta för dig som passerar. För att undvika olyckor är det viktigt att du respekterar avspärrningar som är uppsatta och även andra instruktioner som ges på plats.

Hur många deltar i övningen?

Cirka 400 personer är övade och 300 deltar på andra sätt som övningsledning, personal och besökare. Många av dem kommer att bo på hotell men de flesta övade kommer att bo på Bolagsskolan. Där kommer också en avslutningsfest med levande musik att hållas på torsdagskvällen den 26 september fram till klockan 01.00.

Vilka deltar i övningen?

För Sveriges del deltar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), länsstyrelserna och regionerna i Västerbotten och Norrbotten, ett urval av kommuner och räddningstjänster i länen, polisen, Trafikverket, tullen och Socialstyrelsen. Från de övriga länderna kommer deras sjukvård, polis och räddningstjänst att delta.

Mer information om Barens Rescue 2019

För dig som har frågor eller vill veta mer finns ett press – och informationscenter i Folkets hus foajé måndag 23 september till torsdag 26 september klockan 08.00-17.00. Där finns personal som kan svara på frågor. Du kan också:

Publicerad av: Ulrika Isaksson

Senast ändrad: 2019-09-03