På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Kris och särskilda händelser

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska det i kommunen finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser (krisledningsnämnd). Fullmäktige ska för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras.

I de fall ordinarie verksamhet inte klarar av händelsen/krisen övergår ledningen till SLG (strategiska ledningsgruppen) som kontinuerligt samråder med presidiet i krisledningsnämnden för eventuellt beslut om att övergå till organisation där krisledningsnämnden övertar ledningen.

Kiruna kommuns krisledningsnämnd är kommunstyrelsens arbetsutskott.

Publicerad av: Maria Lindgren

Senast ändrad: 2020-06-02