På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Översiktsplan 2018

Översiktsplanen ligger till grund för planering av byggande och markanvändning i kommunen. Den beskriver hur vi ska använda kommunens mark och vatten och hur vi ska utveckla bebyggelsen ur ett långsiktigt perspektiv.

Gällande översiktsplan i Kiruna kommun är Översiktsplan 2018. Den består av ett antal dokument som du kan ladda ner här på hemsidan.

Del 1 innehåller mål för Kiruna kommun, sektorövergripande planeringsunderlag samt planeringsöverväganden.
Del 2 innehåller beskrivningar och rekommendationer för mark- och vattenanvändning.
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) redogör för planens betydande miljöpåverkan och föreslår vilka aspekter som bör utredas i efterföljande planering.

Utöver dessa består översiktsplanen också av kartor och andra dokument.

Översiktsplan 2018

- Plankarta (A3)
- Del 1, sektorövergripande planeringsunderlag
- Del 2, beskrivningar och rekommendationer
- MKB, miljökonsekvensbeskrivning

Bilagor
- Del 1, underlag LIS-områden
- Del 2, kartbilaga
- Del 2, Länsstyrelsens granskningsyttrande
- Del 2, särskild sammanställning enligt 6 kap.
- Samrådsredogörelse
- Utlåtande

 

 Interaktiv karta, Översiktsplan 2018

 

 

Innehållsansvarig: Sara Thelin

Publicerad av: Lisbeth Pekkari

Senast ändrad: 2020-07-06