På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Rådgivande forum

Det viktigt att olika intressegrupper får göra sina röster hörda

I de rådgivande forumen träffas representanter för olika intressegrupper och samråder med kommunens politiker.

Folkhälsorådet
Folkhälsorådet sprider kunskap om folkhälsofrågor och tar initiativ till aktiviteter som främjar folkhälsan.

Kommunala handikapprådet
Handikapporganisationernas representanter och politiker för dialog i frågor som rör personer med funktionsnedsättning.

Kommunala pensionärsrådet
I det kommunala pensionärsrådet förs dialog om frågor av betydelse för kommunens pensionärer och äldre invånare.

Lokalt Brottsförebyggande Råd i Kiruna
Rådet är en dialog mellan Polisen och kommunen som samordnar kommunens brottsförebyggande åtgärder. Det kan röra sig om att sammanställa brottsstatistik och bedöma hur brott kan motverkas.

Samverkansorganet kommunen-samerna
Kommunen - samerna är ett organ för samråd och ömsesidig information i frågor som berör samernas villkor och behov.  

Ungdomsrådet
I Ungdomsrådet har ungdomar möjlighet att påverka och ha inflytande över de politiska besluten i frågor som rör ungdomar.

 

 

Publicerad av: Ann-Helen Andersson

Senast ändrad: 2020-09-07