På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Lokalt Brottsförebyggande Råd i Kiruna

Brottsförebyggande arbete

Att förebygga brott och främja trygghet är grundläggande för livsskvalitén i en kommun. Nyckeln till ett gott brottsförebyggande arbete är en väl fungerande dialog mellan polisen och kommunen där man samarbetar kring ett gemensamt uppdrag.
Rådet arbetar också med åtgärder som minskar situationer som kan resultera i brottslighet. Det kan handla om åtgärder för att minska konflikter mellan personer t ex i en krogkö och åtgärder för att göra brotten svårare att utföra, som till exempel flytta cykelställen i ett bostadsområde till ett ställe där många passerar.
Oftast riktas brottsförebyggande arbetet till barn och ungdomar.

Det brottsförebyggande arbetet i lokala brottsförebyggande rådet (lokala BRÅ) bygger på fem steg:
1. Kommunen och Polisen samlar in fakta om tillståndet i kommunen.
2. En gemensam lägesbild upprättas.
3. Konkreta handlingsplaner upprättas angående lämpliga åtgärder. Vem ska göra vad och när?
4. Konkret operativt arbete vidtas därefter.
5. Resultaten följs upp och utvärdering sker av genomförda brottsförebyggande insatser. Arbetet redovisas till polis- och kommunledning. Det ska också särskilt följas upp hur det brottsförebyggande rådet fungerat.

Ordförande i lokala BRÅ är Kiruna kommuns säkerhetschef Jan Lundmark.

Publicerad av: Heidi Kari

Senast ändrad: 2020-06-30