På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Minoritetsspråksamrådet

Kiruna kommun är förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska, som utgör tre av fem nationella minoritetsspråk.

Det är viktigt att kommunmedborgarna, speciellt barnen, känner en stolthet över sina kulturella rötter och att det är lika naturligt att prata som att höra dessa språk i hela samhället och i alla sammanhang.

Som mångkulturell kommun och förvaltningskommun för tre nationella minoritets­språk är Kiruna kommuns målsättning att uppfylla minoritetsspråklagarna, stärka och synliggöra de lokala kulturerna, aktivt arbeta för språkens revitalisering och stimulera användningen av samiska, meänkieli och finska i det offentliga rummet. 

Från 1 januari 2019 gäller ny lagstiftning angående nationella minoriteter och minoritetsspråk. Kiruna kommun är sedan år 2000 förvaltningsområde för finska, meänkieli samt samiska och detta betyder att kommunen har särskilda skyldigheter att erbjuda viss service och omsorg på dessa tre språk.

Den nya lagen innebär bl a:
- De nationella minoriteterna ska ges möjlighet till inflytande genom en strukturerad dialog i syfte att beakta deras synpunkter och behov i kommunens beslutsfattande.
- Kommunen ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem.
- Kommunen ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.
- Rätten till förskola och annan pedagogisk verksamhet (hela eller väsentlig del) på sitt minoritetsspråk överförs till skollagen.
- Kommunen ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen på sitt minoritetsspråk.
- Kommunen ska beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet inom ramen av den service som erbjuds.

I samband med att den nya lagen träder i kraft ser kommunen över sammansättningen i minoritetsspråksamrådet, som är ett organ för samråd och ömsesidig information i frågor som berör de nationella minoriteternas villkor och behov.

Syftet med samrådet är att kontinuerligt utveckla kommunens verksamhet inom minoritetsspråksområdet, att tillse att kommunen lever upp till intentionerna i minoritetslagstiftningen och ge minoriteterna reellt inflytande i frågor som berör dem. Samrådet består av fyra ledamöter och ersättare från varje språkgrupp; finska, meänkieli och samiska.

Reglemente för minoritetsspråkssamrådet hittar du här.

Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun hittar du här.

Är du intresserad av nationella minoritetsfrågor?
Är din förening intresserad av att delta?
Anmäl detta till minoritetsspråksamordnaren Susanne Hägglund. 


Innehållsansvarig: Minoritetsspråkssamordnare, Susanne Hägglund

Publicerad av: Kommunkansliet, Ann-Helen Andersson

Senast ändrad: 2019-12-20