På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Kommunkontakten

Kommunkontakten är en förslagsrätt som syftar till att öka dialogen med medborgarna för att förbättra den kommunala verksamheten

Kommunfullmäktige beslutade i september 2015 att rätten för att lämna Medborgarförslag ska upphöra. Kiruna kommun inför en ny form av förslagsrätt, Kommunkontakten.

Vem kan lämna förslag?

Kommunkontakten kan användas av alla; kommunmedborgare, besökare, företag, föreningar och så vidare.

Vad kan förslaget handla om?

Inlämnade förslag kan beröra all kommunal verksamhet.

Hur lämnar jag mitt förslag?

Du kan skicka förslaget via post eller lämna det personligen till Kiruna kommun.

-Via post skickar du ditt förslag till Kiruna kommun, Kommunkansliet, 981 85 Kiruna.

-Lämnas personligen på Kommunkansliet, Stadshuset, Stadshustorget 1, plan 1.

- Skickas elektroniskt via e-post till dokumenthanteringen .

Förslaget ska vara försett med namn, adress och telefonnummer till den/de som lämnat förslaget. För att underrlätta för dig finns ett formulär som du kan använda när du lämnar in förslaget, formuläret finns under relaterat innehåll.

Vad händer med förslaget?

Alla förslag registreras i kommunstyrelsens diarie och förslagsställaren får ett svarsbrev inom 10 arbetsdagar från det att förslaget lämnats in.

Bedömning hur förslagen ska beredas och vilken nämnd eller funktion som ska svara på ärendet sker i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Alla förslag får ett skriftligt svar senast fyra månader från det att förslagets bedömts.

Offentlig handling

När du lämnar in ett förslag blir det en allmän handling vilket innebär att alla har rätt att läsa ditt förslag. I samband med att vi svarar på ditt förslag kommer de uppgifter du har lämnat, exempelvis ditt namn, att finnas med i våra kallelser och sammanträdesprotokoll. Du kan läsa mer om Offentlighetsprincipen här.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

För att lämna ett förslag via kommunkontakten behöver du fylla i namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Kiruna kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att kunna ta emot, bereda, besluta och expediera ditt inskickade förslag. De personuppgifter som hanteras för detta ändamål är namn, adress, telefonnummer och e-post.

De personuppgifter som behandlas sker med stöd av allmänt intresse och säker identifiering, som är en laglig grund i artikel 6 i dataskyddsförordningen samt i skäl 40-49.
Dina personuppgifter kommer att lagras i vårt ärendehanteringssystem Ciceron. Det är kommunkontoret som kommer att ta del av dina personuppgifter. De personuppgifter som inkom med förslaget är en del av en allmän handling och sparas tills vidare enligt arkivlagen, i ovan nämnda ärendehanteringssystem. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är kommunstyrelsen som kan kontaktas vi e-postadressen till höger.

Förslagen (endast ditt namn) blir även en del av kommunala protokoll som är allmän handling och förvaras tills vidare enligt arkivlagen. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen hittar du här.  Du hittar kontaktuppgift till kommunens dataskyddsombud till höger. 

 

Publicerad av: Anja Leinonen

Senast ändrad: 2020-02-12