På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Medborgarlöften 2017

Under vintern 2016/17 har Polisen och Kiruna kommun genomfört dialogmöten med Kirunabor med utgångspunkt i de frågor som allmänheten ser som viktiga. Sammanställningen från dialogmötena har resulterat i nedanstående medborgarlöften.

Lokala brottförebyggande rådets medborgarlöften för 2017

  • att under 2017 arbeta med byte av den kommunala belysningen till modernare ljuskällor och skapa trygghet med belysning. Belysning är den faktor har lyfts som trygghetsskapande i alla tre temaområden, men har främst koppling till trafik och klotter/skadegörelse och inbrott.
  • att under 2017 fortsätta arbetet för underhåll genom slyröjning och underhåll av lekplatser i delar av kommunens byar samt områden i tätorten, som Tekniska verken påbörjat under 2015. Underhåll av kommunala anläggningar och områden i närheten av gång- och cykelbanor, ur trygghetsskapande- och trafiksäkerhetsperspektiv.
  • att under 2017 arbeta med att skapa och stödja drogfria evenemang och mötesplatser för de unga, där vuxna kan finnas i närheten.
  • att under 2017 genomföra informationsinsats vad gäller droger till främst viktiga vuxna i ungas närhet och en riktad informationsinsats med målgrupp gymnasieungdomar.

Polismyndigheten Norra Lapplands medborgarlöften 2017

  • Polisen arbetar underrättelsestyrt vilket innebär att polisen behöver få information från medborgarna för att planera verksamhet. Polisen kommer därför finnas på plats i olika delar av kommunen för informationsinhämtning och anmälansupptagning.
  • Polisen kommer utöver ordinarie verksamheten fördela resurser samt arbeta utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv längs väg E10, E45, Lv395 och Lv870. Detta innefattar även fjällmiljö och terräng. Polisen ska verka för att synas och stävja men också lagföra i alla förekommande brott samt arbeta mer riktat mot alkohol och drograttfylleri.
  • I det förebyggande arbetet med barn och unga i hela Kiruna kommun kommer Polisen i Kiruna erbjuda alla kommunala skolor ett utbildningsmaterial för utvalda årskurser.
  • Utifrån medborgarnas problembild och otrygghet gällande drogsituationen i Kiruna kommun kommer polisen fortsätta arbeta förebyggande men också riktat mot de problembilder som finns och framkommit i medborgardialogerna.
  • Polisen kommer i samarbete med Kiruna kommun arrangera informationsträff för vuxna. Detta i syfte att få vuxna i Kiruna att bli mer delaktiga på ungas arenor, det vill säga, på stan, ungdomens hus, vid idrottssammanhang eller på internet.

Innehållsansvarig: Ulrika Hannu

Publicerad av: Maria Lindgren, Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2018-04-24