På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Övergripande målsättning år 2020

Kommunfullmäktige beslutade 12 september 2016 att anta Kiruna kommunkoncerns målsättningar för 2020:

  • att i samverkan med näringslivet har vi skapat förutsättningar för 1000 nya jobb
  • att i samverkan med universitet och högskolor har vi etablerat Campus Kiruna med minst 400 heltidsstuderande studenter
  • att vi har plats för alla, vi är ett jämställt och inkluderande samhälle.

Bakgrund

Kommunen har under många år varit ganska ensidigt beroende av LKAB och gruvindustrin, vilket naturligtvis på många sätt präglar näringslivsstrukturen i Kiruna. Med tanke på den negativa utvecklingen inom gruvindustrin de senaste åren och de prognoser som finns för framtiden så kommer med all säkerhet även underentreprenörer till gruvindustrin att starkt påverkas.

Stadsomvandlingen kommer, å andra sidan, att under många år framåt generera en mycket stor efterfrågan inom många olika områden och kommer på så sätt att motverka nedgången inom gruvindustrin.För att skapa förutsättningar för tillväxt i kommunen och för att långsiktigt minska beroendet av gruvindustrin enades kommunkoncernledningen 2016-04-22 om tre nya mål för 2020 enligt ovan.

För att nå de nya målen och skapa tillväxt i Kiruna kommun är det viktigt att turismen och rymden fortsätter sin positiva utveckling samtidigt som näringslivet i stort förmår tillvarata alla de möjligheter som stadsomvandlingen medför. De nya målen är ett sätt att tydligt visa kommunens viljeinriktning och därmed ge bra förutsättningar för kommunkoncernen att arbeta med att uppnå målen.

Det är viktigt att framhålla att målen involverar hela kommunkoncernen, inklusive medborgare, föreningar, företag och andra organisationer. Att skapa förutsättningar för nya jobb innebär att, i flera dimensioner, utveckla ett ännu attraktivare Kiruna. Det innebär, förutom att skapa förutsättningar för utveckling av befintliga verksamheter, näringsliv, föreningsliv och andra organisationer och etablering av nya, att erbjuda hög kvalitet inom alla kommunala verksamhetsområden som t ex kultur, fritid, skola, social omsorg, boende, infrastruktur. För att lyckas så bra som möjligt krävs ett nära samarbete inom kommunkoncernen, men också mellan kommunkoncernen och samhället i stort.

Publicerad av: Ulrika Hannu

Senast ändrad: 2017-05-29