På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Dataskyddsförordningen/GDPR

Den 25 maj 2018 ersattes den svenska personuppgiftslagen, PuL, av den nya dataskyddsförordningen - GDPR (General Data Protection Regulation).

Genom din kontakt med Kiruna kommun blir du registrerad i vårt diarieföringssystem men även andra system beroende på vad ditt ärende gäller. Diarieföringssystemet innehåller de kontaktuppgifter som du själv har lämnat och information om ditt ärende hos oss. Personuppgifterna används för administration av ditt ärende samt för viss statistik och forskning samt i enlighet med arkivlagen. Det finns ingen möjlighet att kontakta Kiruna kommun om man inte godtar denna behandling av personuppgifter. Alla handlingar som kommer in till Kiruna kommun är allmänna handlingar om de inte sekretessbeläggs i enlighet med sekretess- och offentlighetslagen. Det är få dokument som sekretessbeläggs.

Dina uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som är behjälplig vid hantering av dina personuppgifter, till exempel systemleverantörer eller samarbetspartners. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för och i enlighet med avtal med Kiruna kommun.

Kiruna kommun kommer att behålla dina uppgifter så länge ditt ärende pågår och därefter arkiveras dina uppgifter i enlighet med arkivlagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas.

Behandlingen av dina personuppgifter i Kiruna kommuns diarieförings- eller andra system sker med stöd av rättslig grund.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är den nämnd där ditt ärende hanteras. Du har rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Kiruna kommuns verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig omgående. Kontaktinformation finner du under rubriken Kontakt.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du kan kontakta Kiruna kommun med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har även alltid rätt att framföra klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Publicerad av: Anja Leinonen

Senast ändrad: 2019-02-20