På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Kommunledningskansliet

Kommunledningskansliet ansvarar för diarieföring, ärendeberedning, protokollskrivning, dokumenthantering och annan administrativ service till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt IT-stöd till de förtroendevalda. Kommunledningskansliet administrerar också de allmänna valen och utför kommunövergripande utredningsarbete.

Utöver detta så finns det även ett antal specialistfunktioner på kommunledningskansliet:

Tillgänglighets- och minoritetsspråkssamordning för att vidareutveckla den kommunala verksamheten.

Beställarombuden för det kommunala verksamhetsområdet gator, vatten och avlopp (drift av Tekniska Verken i Kiruna AB) samt kommunala fastighetsfrågor ansvarar för den löpande uppföljningen och styrningen av de kommunala bolagen.

Kommunikationsenheten handhar informationstidning, webb, intranät, mediafrågor, kriskommunikation, vänorter med mera.

Innehållsansvarig: Maria Johansson

Publicerad av: Marianne Nordmark, Ulrika Isaksson

Senast ändrad: 2020-08-05