På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Miljö- och byggnadsförvaltningen

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har ett 50-tal personer anställda och består av tre avdelningar: Räddningstjänst, Miljökontor, Bygglovskontor. Samtliga avdelningar arbetar på Miljö- och byggnämndens uppdrag. 

Förvaltningen är en renodlad myndighetsförvaltning vilket innebär att all verksamhet styrs utifrån gällande lagstiftning.

Vår uppgift är att besluta i eller förbereda för beslut i ärenden som bygglov, miljö-, hälsoskydds-, räddnings- samt trafikärenden.

Verksamhetsidé

Vi ska genom ett effektivt nyttjande av tillgängliga resurser inom miljö- och byggnämndens ansvarsområde utveckla och förvalta Kiruna kommun.

Vi skall genom ett strategiskt och långsiktigt arbete bidra till en säker, trygg och hållbar samhällsutveckling med goda livsmiljöer.

Samarbete och samverkan är nyckelord i vårt arbete för att vi på bästa sätt ska vara dynamiska i en långsiktig hållbar utveckling av Kiruna kommun.

Vi skall uppfattas som effektiva, sakliga och tydliga. Vi skall inge förtroende och vara tillgängliga. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Miljö- och byggnadsförvaltningens brukarundersökning hittar du genom att klicka på denna länk.

Google translate 

Kommunen tar inte ansvar för korrektheten i programmets översättningar.

The municipality does not take responsibility for the correctness of the translations made by the programme. 

Publicerad av: Anders Karlsson

Senast ändrad: 2020-06-23