På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

CEMR- frågor

CEMR

Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, CEMR, är ett verktyg för att integrera jämställdhetsperspektivet i politiskt beslutsfattande och praktisk verksamhet. Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att principer reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå. I Miljö- och Byggnämndens verksamhet kommer det systematiska arbetet med CEMR- frågor att bedrivas via det systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbetet. Rent praktiskt kommer vi att gå tillväga så, att CEMR- frågor görs till en del av dagordningen på alla arbetsplatsträffar och att de diskussioner som förs där redovisas vidare av avdelningscheferna till förvaltningschefen via kvartalsrapporterna som sedan tjänar till grund för diskussioner kring och förslag på verksamhetsförbättring på förvaltningsnivå och därefter via förvaltningschefens sammanställning till nämnden även på denna nivå.

Genom detta arbetssätt knyter vi CEMR- frågorna till det ordinarie verksamhetsför- bättrande arbetet och säkerställer att processen håls levande och förankrad såväl bland tjänstemän som bland politiker.

Publicerad av: Anders Karlsson

Senast ändrad: 2016-05-02