På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Rakentaa, repiä ja valmistaa maata

Täälä oon informasuunia jotako sie tarttet huomioittea jos sie meinaat rakentaa, repiä elikkä tehjä jotaki toimia joka muuttaa maan tasoa.   

Terhveisiä meiltä rakenuslupakontturista:

Monet sanoista ja käsitheistä jokka esitethään rakenuslupasivuila saattavat olla teknisiä ja piiain vaikeita käsittä. Älä oota ko soita elikkä käy meän tykönä jos sulla oon hunteerinkiä. Met olema plaanila 2 Kirunan fiinissä kaupunkintalossa ja meän kontakitiot oon tässä oikeala.

Meilä oon käynti- ja telefooniaijat ja sie kohtaat meitä seuraavan mukhaan: 

Maanantai 09.00-12.00
Tiistai 09.00-12.00
Keskiviikko 13.00-16.00
Tuorestai 13.00-16.00
Perjantai 09.00-12.00

Jos sie tulet meile kaupunkintalole näinä aikoina niin met karanteeraama ette täälä oon inspektööri paikan päälä vastaamassa juuri sinun kysymykshiin.

Lämpimästi tervetuloa!

Minkäslainen prosessi oon ette saaja rakentaa?

Jos toimi jotako sie olet meinanu tehjä ei ole rakenuslupavaphautettu, niin sie häyt hakea rakenusluvan. Hakemus pittää olla kirjotettu. Ko miljöö- ja rakenuslautakunta tykkää ette sinun hakemus oon kompletti, sulle lähätethään vasthaanottotoistus. Siittä asti käsittelyaika saattaa olla 10 viikkoa, vississä taphauksissa jos käsittely niin vaatii sitä saatethaan pitentää 20 viikhoon.

 

Jos sie olet saanu sinun rakenusluvan myönetyksi, seuraava askel oon tekninen neuvottelu. Kuttumus siiheen tullee rakenusluvan kansa, jos sitä vaaithaan. Kontrolliplaani ja muut dokymentit joitako vaaithaan kuttumuksen mukhaan, pittää jättää sisäle ennen elikkä teknisen neuvottelun aikana. Kontrollivastuulinen pittää kansa olla matkassa, jos semmosta oon vaaittu rakenusluvassa. 

Ennen ko sie saat alkaa minkhäänlaisia lupa- elikkä ilmotusvelvotettuja toimia alkutieto oon häytty antaa. Tämä tapahtuu jälkhiin ko kaikki dokymentit oon järjestyksessä ja rakentamiset uskothaan täyttävän kaikki vaatimukset. 

Huomioitte, kaikki päätökset (luvat, alkutiot, protokollat ja lopputiot) pitävät olla kirjotetut ja allekirjotetut delegaatilta elikkä Miljöö- ja rakenuslautakunnalta.

Jos teknisessä neuvottelussa oon päätetty sillä laila, niin työpaikkakäynin häätyy tehjä sinä aikana ko rakentamiset oon käynissä. Miljöö- ja rakenuslautakunta kirjottaa protokollan siittä käynistä.

Ko sie olet valmis rakentamisitten kansa, niin monessa taphauksessa vaaithaan loppuneuvottelu paikan päälä. Tässä yhtheyvessä, elikkä ennen sitä, kaikki paperit jotako oon vaaittu luvale; alkutieto ja tekninen neuvottelu pittää jättää sisäle. Ko kaikki paperit oon komplettiä ja miljöö- ja rakenuslautakunta saattaa hyväksyä ette rakentamiset oon tehty vaatimuksitten mukhaan niin miljöö- ja rakenuslautakunta saattaa kirjottaa loppution. Vasta sen jälhiin rakenuksia saattaa ottaa käythöön.

Sie olet aina tervetuloa ottamhaan yhtheyttä meän käsitteliöitten kansa kysymyksillä. Kontaktitiot oon kaukiimpanna oikeala tällä sivula.

Publicerad av: Anders Karlsson

Senast ändrad: 2016-12-23