På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Gádjunbálvalus

Gádjunbálvalusa bargun lea eastalit lihkohisvuođaid sihke leahkit aktiiva vuolgindoaibma vahátveahkehan doaimmaide. Dainna dárkkuhuvvo doaimmaid lihkohisvuođadáhpáhusain eastin  ja ráddjen dihte vahágiid:

  • Olbmuin
  • Opmodagain
  • Birrasis


Gádjunbálvalus lea bearráigeahččan eiseváldi buollinsuodjalusoaidninvuogis ja lea maid áššedovdi gieldda plánen- ja biggenáššiin, ruhttendiehtojuohkimis ja buollinsuodjalusdárkkisteamis sihke eará ráđđeaddimis.

Aktiiva doibmii gullo sáhttit láhttet máŋgga sierra dilis dego buollineastadeamis, trafihkalihkohisvuođain, čáhceheaggagádjumis, meahccebuollinjáddadeamis, doaibmabijuin kemikálalihkohisvuođain jno.

Girona gieldda vuolgin olbmáide gullojit ollesáigeveahka, oasseáigeveahka ja buollinsuodjalusa eaktodáhtolaččat doaibmi olbmot.

Gielddas leat oktiibuot 19 buollinčáskadeaddji ja jođiheaddji birra jándora gergosis vuolgit lihkohisvuođain mat dáhpáhuvvet gielddarájiid siskkobealde.

Gádjunbálvalusas lea maid ovttasbargosoahpamuš veahkeheamis Norgga, Suoma ja Ruoŧa ránnjágielddaiguin gádjunbálvalusas.

Publicerad av: Anders Karlsson

Senast ändrad: 2016-12-05