På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Årsanslag till kulturorganisationer

Kultur- och utbildningsnämnden stöttar kommunens kulturföreningars verksamhet genom att ge ett årsanslag (verksamhetsbidrag). Det finns 432 000 kronor som ska fördelas bland Kiruna kommuns kulturorganisationer! Bidragets storlek brukar variera mellan 5 000 och 65 000 kronor.

Ansökning

Använd avsedd ansökningsblankett under "Relaterat innehåll". Komplettera med en separat verksamhetsplan eller budget om ni vill beskriva verksamheten mer utförligt. 
Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret utgör beslutsunderlag för årsanslagets storlek. Dessutom granskas de berörda föreningarnas verksamhetsberättelser, resultaträkningar, balansräkningar och revisionsberättelser i samband med beredningen av årsanslagen.

Ansökningen för kommande år ska vara inne senast 31 december!

Årsanslagens storlek beslutas av kultur- och utbildningsnämnden.

Utbetalning

Innan beviljade årsanslag betalas ut ska föreningarna inkomma med verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisionsberättelse avseende det verksamhetsår som avslutats föregående kalenderår.

Innehållsansvarig: Malin Rolund

Publicerad av: Mia Fors

Senast ändrad: 2019-02-05