På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Projektbidrag kultur

Bidrag för projekt, arrangemang och materialinköp för att främja utvecklings- och försöksverksamhet inom fritids- och kulturområdet i Kiruna kommun.

Målgrupp

Ideella föreningar, andra organisationer, grupperingar eller enskilda.

Regler

 • Arrangemanget/projektet ska berika Kirunas fritids- och kulturutbud
 • Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten
 • Verksamheten ska bedrivas inom Kiruna kommun
 • Bidrag till materialinköp ska gynna ungdomsverksamhet

Ansökan avslås om

 • projektet genomförs i kommunala förvaltningars regi
 • projektet har ett tydligt vinstsyfte
 • den gäller investeringar i anläggningar
 • den gäller resor (t.ex. studieresor och resekostnader för tävlingar)
 • den gäller middagar och utmärkelser i samband med jubileum
 • projektet får annan typ av bidrag från Kiruna kommun

Ansökning

Använd ansökningsblanketten under "Relaterat innehåll". Komplettera med en mer utförlig projektbeskrivning om behovet finns. Ansökan skickas med e-post till diabas@kommun.kiruna.se som diarieför ärendet. Det går även att posta till Kiruna kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen, 981 85  KIRUNA.

Handläggning

Ansökningen behandlas först av tjänstemän på kultur- och utbildningsförvaltningen.

Kulturchefen Conny Persson har delegation att bevilja projektbidrag enligt följande:

 • Grunden för beslut är enligt kommunens intentioner och bygger på praxis vad som är vanligt att bevilja eller avslå.
 • Maxsumma 30 tkr (högre belopp i samråd med ovanstående utskott eller nämnd)
 • Sökande kan vid avslag pröva frågan hos kultur- och utbildningsnämnden. 

Krav vid marknadsföring

Vid beviljat bidrag skall Kiruna kommuns logotype finnas med i bidragstagarens marknadsföring av projektet/arrangemanget/inköpet.

Utbetalning och redovisning

 • bidrag utbetalas enligt beslut
 • bidragstagaren ska inlämna redovisning inom en månad efter avslutat projekt/arrangemang/inköp
 • redovisningens riktighet skall styrkas av sökandens ordförande eller en revisor

Personuppgifter

Vid bidragsansökningar behandlas personuppgifter i de fall det förekommer i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Information om behandling av personuppgifter.

Kiruna kommuns integritetspolicy.

Innehållsansvarig: Malin Rolund

Publicerad av: Mia Fors

Senast ändrad: 2019-06-27