På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Krav på ekonomisk redovisning

Gäller föreningar som får bidrag från kultur- och utbildningsförvaltningen

Det räcker inte med att ansöka! Om Er förening ska få något bidrag så måste Ni även skicka in redovisning för Ert senaste verksamhetsår. Ett tips: Vänta inte så länge med årsmötet!

För att erhålla bidrag år 2019 måste föreningen skicka in sin redovisning för 2018.

Redovisningens tre delar:

1. Verksamhetsberättelse
En beskrivning av föreningen och dess verksamhet det senaste året. Vad har Ni genomfört för aktiviteter, arrangemang och tävlingar? Hur har Era aktiviteter och arrangemang blivit bemötta? Hur många medlemmar har Ni? Vilka sitter i styrelsen?

2. Årsbokslut
Balansräkning - En redovisning av föreningens tillgångar, skulder och eget kapital vid årets slut.
Resultaträkning - En redovisning av föreningens intäkter och kostnader under det senaste räkenskapsåret. Denna visar om föreningen har gått med vinst eller förlust.

Här finns en mall på balans- och resultaträkning som ni kan använda er av!

3. Revisionsberättelse
Kultur- och utbildningsförvaltningen rekommenderar att föreningen har två revisorer som godkänner föreningens räkenskaper. Det är speciellt viktigt med två revisorer då föreningen har personalkostnader eller stor omsättning. Tänk på att en revisor ska vara en utomstående person som inte har några nära band till styrelseledamöterna.

Publicerad av: Sofia Lagerlöf Määttä

Senast ändrad: 2019-08-21