På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Konstnärlig gestaltning

Konstnärlig gestaltning i Kiruna kommun.

Vill du vara med och bidra till ett nytt konstverk på Stadshustorget- ”Ett före och ett efter”? Konstnär: Michel Johansson. Klicka på länken.

Vad är konstnärlig gestaltning?

Konstnärlig gestaltning kan beskrivas som ett beställt offentligt konstverk, där en yrkesverksam konstnär skapar ett konstverk som passar väl ihop med den offentliga platsen. Det handlar alltså om platsspecifik konst som för det mesta är fastmonterad i byggnaden eller marken. Konstverket kan även bestå av olika tekniker såsom ljud, video eller ljus.

Syftet med konstnärlig gestaltning

Ett övergripande syfte är att den offentliga konsten ska berika människor och platser. Genom att engagera och stimulera fritt tänkande ska den offentliga konsten bjuda in till samtal och möten. Den offentliga konsten ska vara lättillgänglig och skapa attraktiva mötesplatser och fungera varumärkesstärkande för kommunen. Konstverket ska vara anpassad till den aktuella målgruppen.

Den konstnärliga gestaltningen i Kiruna kommun bidrar till att:

- Skapa en kreativ och god inre och yttre livsmiljö.

- Synliggöra Kirunas kulturella mångfald och konstnärliga arv för medborgare och besökare.

- Jämställdhet och tillgänglighet i det offentliga rummet

- Berika upplevelser av stadens byggnader, gator, torg, parkområden och trafikmiljöer.

- Bidra till möten mellan professionella kulturutövare och Kirunabor.

- Stärka intresset för, och kunskapen om, den offentliga konsten.

- Väcka lust och motivation till eget skapande genom att stimulera människors kreativitet och vilja att aktivt välja konstnärliga upplevelser.

Enprocents regeln

I enlighet med Kiruna kommuns policy för konstnärlig gestaltning tillämpas enprocentregeln vilket i praktiken betyder att vid ny-, om- och tillbyggnation av kommunala byggnader ska 1 % av kontraktssumman tillfalla konstnärlig gestaltning. Byggprojektet ska kosta minst 4,55 mnkr för att enprocentregeln ska aktiveras.

Innehållsansvarig: Malin Rolund

Publicerad av: Sofia Lagerlöf Määttä

Senast ändrad: 2019-11-07