På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

För dig som arbetar med unga!

Här finns tips till dig som arbetar dagligen med unga eller för dig som ska förbereda eller fatta beslut som berör unga!

I Kiruna kommun är 1/5 av invånarna unga.

Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020 och mer information om den kan du finna på Unicefs sida, se relaterat innehåll. 

Att berätta om barns rättigheter för unga är en viktig del i barnkonventionen. Barnombudet i Uppsala har med medel från Allmänna arvsfonden skapat Barnrätt för alla. Här finns material och information om barnkonventionen som är konkret och lättläst.

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället.
Barnombudsmannen har under de senaste åren framgångsrikt använt sig av metoden Unga Direkt för att lyssna till och synliggöra barns och ungas erfarenheter och åsikter i olika frågor. Grundläggande är att barn och unga är experter på sin egen situation och utifrån detta kan dela med sig av erfarenheter och åsikter.

När det gäller tips om förebyggande arbete mot sexuellt utnyttjande och exploatering av barn har Rädda Barnen tagit fram ett material som heter "Stopp min kropp". I materialet hittar du som arbetar med unga stöd i arbetet att prata om gränser och rättigheter.

Vid arbete med unga kommer i bland frågor kring hur du som vuxen kan utforma frågor för att unga ska förstå och kunnas göra delaktig i beslut.  Socialstyrelsen har tagit fram kunskapsstöd som heter "Information om barns mognad för delaktighet", se relaterat innehåll.

När du arbetar med barns inflytande och söker exempel på barnkonsekvensanalys och barns delaktighet, se gärna Riksidrottsförbundets barnkonsekvensanalys för bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer. Här finns ett exempel på medinflytande stegen, som visualiserar på vilka möjligheter som de unga har till delaktighet och hur du säkerställer en så hög delaktighetsnivå som möjligt för barns bästa.
 

Innehållsansvarig: Annelie Taavola

Publicerad av: Heidi Kari

Senast ändrad: 2019-10-31