På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Arbetsmarknads-politiska åtgärder

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att, direkt underställd kommunstyrelsen, ansvara för arbetsmarknads- och integrationsfrågor med syfte att minska arbetslösheten i kommunen.

Enheten ansvarar för följande verksamheter, Bumerangens återvinningsbutik, Fritidsbanken, Pensionärsservice, Aktivitetsansvar 16 - 24 år, Feriearbete för skolungdom.   

Enheten samordnar, utvecklar och verkställer kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser samt utreder, bedömer och deltar i projekt med anknytning till arbetsmarknadspolitik. Arbetet sker i nära samverkan med arbetsförmedling, socialförvaltning, vuxenutbildning och de lokala fackliga organisationerna. Arbetsmarknadsenheten ska driva en kommunal verksamhet med en arbetsmarknadsstrategi som gör att uppdragsgivarens krav tillgodoses och att de arbetssökande bibehåller eller ökar sitt arbetskraftsutbud och därmed står rustade för att anta arbetserbjudanden.

Den arbetssökande anvisas på praktik eller visstidsanställning via arbetsförmedlingens olika åtgärdsprogram eller direkt via socialförvaltningen, psykiatrin, kriminalvården eller annan uppdragsgivare.

Bildspel som beskriver verksamheten under Relaterat
Under Relaterat finns ett bildspel om arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten i Kiruna (pdf).

Innehållsansvarig: Monica Isaksson

Publicerad av: Annicka Salomonsson, Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2020-05-06