På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Serveringstillstånd

Alkoholhandläggaren i kommunen handlägger alla typer av ansökningar som gäller serveringstillstånd. Alkoholhandläggaren utreder och skriver underlag med förslag till beslut. Beslut i serveringsärenden fattas i enlighet med delegationsordning.

Förutom handläggning är alkoholhandläggarens uppgift att utöva tillsyn över serveringsställen och försäljningsställen för folköl och tobak samt kontroll över handel med receptfria läkemedel. I alkoholhandläggarens arbetsuppgifter ingår även att arbeta förebyggande tillsammans med tillståndsinnehavare, polis, ordningsvakter och drogsamordnaren i kommunen.

Enligt alkohollagens 8 kap 10 § ges kommunerna rätt att ta ut avgifter för såväl tillståndsprövningen som för den löpande tillsynen. Avgiftsuttaget måste följa kommunallagens bestämmelser om kostnadstäckning.

Enligt beslut i Kiruna kommunfullmäktige ska kommunen tillämpa avgiftsuttag för ansökningar och tillsyn.


INFORMATION TILL RESTAURANGER

En ny tobakslag gäller från och med den 1 juli 2019

Förändringarna i den nya tobakslagen "Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter" är i korthet:

Rökfria uteserveringar och entréer

I och med den nya lagen blir det förbjudet att röka på uteserveringar och utanför entréer till rökfria lokaler. Du har ansvar för att det inte röks utanför entrén eller på uteserveringen till din restaurang. Rökförbudet börjar gälla den 1 juli 2019. Det innebär att du är ansvarig för att sätta upp skyltar som informerar om rökförbudet.

Utökat rökförbud

Rökförbudet omfattar fler produkter. Utöver tobak blir det även förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och använda produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Detta innebär bland annat att all vattenpipsrökning omfattas av förbudet.

Publicerad av: Lotta Engvall

Senast ändrad: 2019-12-20