På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Elektroniska cigaretter

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

En näringsidkare som har sitt säte eller sin affärsverksamhet i Sverige får inte tillhandahålla elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske (5 kap. 15 §).

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut sådana produkter ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått denna ålder (5 kap. 18 §).

En näringsidkare som via distansförsäljning tillhandahåller elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter i ett annat land än det land där näringsidkaren har sitt säte eller sin affärsverksamhet (gränsöverskridande distansförsäljning), får inte bedriva sådan försäljning till eller från Sverige utan att först ha registrerat försäljningen hos Folkhälsomyndigheten och fått en bekräftelse på registreringen (5 kap. 21 §).

Den som bedriver försäljning enligt 5 kap. 15-16 §§ eller gränsöverskridande distansförsäljning enligt 5 kap. 21 § ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och hanteringen i övrigt av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Till anmälan respektive registreringen enligt 5 kap. 15-16 §§ ska näringsidkaren bifoga egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens och Folkhälsomyndighetens tillsyn. Om uppgifterna ändras ska det anmälas till kommunen och Folkhälsomyndigheten utan dröjsmål (5 kap. 7 §).

  • Anmäl försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare till kommunen.
  • Sälj inte e-cigaretter/påfyllningsbehållare till någon som är under 18 år eller om du misstänker langning.
  • Fyll i ett egenkontrollprogram – skicka in en kopia av detta till kommunen.

Avgift

Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift av dem som säljer elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare. För närvarande uppgår avgiften till 800 kr/år.

Publicerad av: Lotta Engvall

Senast ändrad: 2019-11-15