På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Aktivitetsansvar för ungdomar 16-24 år

Kommunens Aktivitetsansvar för unga 16-19 år

 

Enligt skollagen ska din hemkommun hålla sig informerad om vilken sysselsättning kommunens ungdomar som saknar gymnasieexamen befinner sig i.

Det gäller dig som är över 16 år och har slutat grundskolan, men som ännu inte fyllt 20 år. Kommunen ska också kunna erbjuda dig individuella åtgärder. Det kallas Kommunens aktivitetsansvar (KAA).

Det är Kiruna kommuns arbetsmarknadsenhet som arbetar med KAA. Du som inte studerar eller jobbar, ska få möjlighet till någon form av aktivitet. Vi utgår från din livssituation och jobbar med förändring för att du ska kunna leva ett självständigt liv.

Det gör vi genom att:

 • Förebygga
  Vi arbetar med att förebygga avhopp från grund- och gymnasieskolan, genom möten på skolan med ungdom, förälder och skolpersonal. Vi informerar då om Kommunala Aktivitetsansvaret och vad det innebär. Vi använder oss av olika kommunikationsvägar för att nå familjen såsom sms, sociala medier, post mm.
 • Kartlägga
  Vi följer upp de ungdomar i åldern 16-19 år i Kiruna kommun som inte har någon form av sysselsättning.
 • Vägleda
  Vi erbjuder vägledning till ungdomar i åldern 16-19 år i Kiruna kommun. Hos oss träffar du vägledare för att prata om din framtid. Det kan till exempel handla om utbildning, arbete eller praktik.
 • Motverka utanförskap
  Att inte studera, arbeta eller aktivt söka arbete eller annan sysselsättning leder ofta till utanförskap. Därför sätter vi snabbt in åtgärder för att undvika passivisering.
 • Samverka
  Vi arbetar för att skapa goda kontakter med många olika samarbetspartners: ungdom, förälder, grund- och gymnasieskolan, vuxenutbildningar, socialtjänsten, arbetsförmedlingen, regionen, försäkringskassan, elevantagningen, Arbetsmarknads- och integrationsenhet med flera.

 

 

Förlängt Informationsansvar för unga 20-24 år

 

Kiruna kommun har beslutat att, förutom det lagstadgade aktivitetsansvaret för ungdomar 16-19 år, även erbjuda stöd till ungdomar i åldrarna 20-24 år. Stödet kallas Förlängt Informationsansvar (FIA) och är till för dig som saknar både gymnasieexamen och egen försörjning.

Det är Kiruna kommuns arbetsmarknadsenhet som arbetar med FIA. Du som är 20-24 år och saknar både gymnasieexamen och egen försörjning ska få stöd för att ta dig vidare till egen försörjning. Vi utgår ifrån din livssituation och jobbar med förändring för att du ska kunna leva ett självständigt liv.

Det gör vi genom att:

 • Informera
  Vi kontaktar dig som tillhör målgruppen och informerar om att vi finns och att du är välkommen till oss för stöd och vägledning.
 • Kartlägga och vägleda
  Du som tillhör målgruppen kan få hjälp med att resonera kring och kartlägga olika framtidsalternativ, till exempel studievägar, praktik eller andra vägar till egen försörjning. Då vi hittat något som passar dig så hjälper vi dig att komma igång. Vi kan också hjälpa dig då du behöver ta kontakt med eller söka stöd från olika myndigheter. 
 • Samverka
  Vi samverkar med många olika samarbetspartners för att kunna ge dig ett så bra stöd som möjligt. Bland våra samverkansparter finns Lapplands Lärcentra, Malmfältens folkhögskola, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen med fler.

 

 

Innehållsansvarig: Monica Isaksson

Publicerad av: Annicka Salomonsson

Senast ändrad: 2020-06-10