På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Ekonomi

Den kommunala verksamhetens främsta syfte är att skapa värde för pengarna för kommunmedborgarnas bästa.

Kommunens ekonomi fungerar på samma sätt som vilken hushållskassa som helst. Inkomsterna måste överstiga utgifterna och därför måste verksamheten anpassas till den ekonomiska verkligheten. Den största inkomstkällan är kommunalskatten. I Kiruna kommun är andelen skatteintäkter av totala intäkter cirka 70 %.

Budgeten är i kommunala sammanhang ett viktigt styrinstrument. Politikerna anger den strategiska inriktningen. Som grund för budgetarbetet och den ekonomiska uppföljningen finns en fastställd planerings- och styrprocess som ska vara ett stöd för verksamhetsplaneringen.

Den ekonomiska uppföljningen är ett viktigt styrinstrument under året med månadsrapporter, delårsrapporter och året avslutas med årsredovisningen.

Fakturor till Kiruna kommun

Kiruna Kommun kan ta emot fakturor som e-faktura, via skanning av pappersfaktura eller via e-post, s.k. pdf-faktura. Det är viktigt att fakturan skickas till rätt adress samt att den har rätt referens. Referenserna för Kiruna kommun är ett kostnadsställe eller ett projektnummer.
Kostnadsställe: Sex siffror
Projektnummer: IV- följt av fem siffror, ex: IV-10453

Nedanstående fakturaadress ska uppges på alla typer av fakturor:
KIRUNA KOMMUN
FE 722
838 74 FRÖSÖN

E-fakturor:
VAN-leverantör: InExchange
GLN: 7362120002788
Vid frågor rörande e-fakturor kan ni kontakta oss på mejlen:
e-faktura@kiruna.se

PDF fakturor:
PDF-faktura mejlas till: Leverantorsfaktura_KK@kiruna.se
Organisationsnummer:
212 000-2783
Momsregistreringsnummer (VAT-nr): SE212000278301

Fakturan betalas 30 dagar efter att fakturan inkommit till kommunen. Kommunen betalar inte expeditions- och faktureringsavgifter.

Fakturor från Kiruna kommun

Kiruna kommuns fakturor betalas till bankgirokonton. Det finns möjlighet att betala över autogiro för äldreomsorg och förskoleavgifter.
Betalning via autogiro är enkelt och innebär att betalning sker automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Du får fakturan på samma sätt som tidigare. Det är kostnadsfritt att ansluta sig till autogiro. För att börja med autogirobetalningar måste vi ha ditt medgivande. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande. Blankett för ansökan om autogiro finns under "Relaterad innehåll"

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2019-02-19