På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Bygga, bo och miljö

Klicka här för information om kommunens behandling av personuppgifter.

Bygga, riva och markbereda 

Här finns blanketter för ansökningar och beställningar

Bygglov, rivningslov, marklov, ansökan

Anmälan, ej bygglovpliktig åtgärd

Förhandsbesked, ansökan

Intyg betalningsåtagande

Kontrollansvarig, anmälan

Skylt/ljusanordning, ansökan om lov

Strandskyddsdispens

Ansökan om utstakning

Beställning nybyggnadskarta

Beställning primärkarteutdrag

Anmälan/klagomål

Här finns mallar för kontrollplaner och materialinventeringar

Kontrollplan tillbyggnad, enklare byggnad

Kontrollplan fasadändring

Kontrollplan skylt, ljusanordning

Kontrollplan takkupa

Kontrollplan rivning

Materialinventering rivning

Kontrollplan eldstad

Installation av värmepump

För ytterligare information om bygglov och blanketter klicka här

Miljö

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om installation av oljeavskiljare

Anmälan om uppläggning eller återvinning av avfall för anläggningsändamål

Anmälan om åtgärder med anledning av föroreningsskada

 

Vatten och avlopp

Ansökan om anläggande av enskilt avlopp med eller utan ansluten vattentoalett 

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall

 

Avfall och återvinning

Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall

Anmälan om kompostering av hushållsavfall

Anmälan/ansökan för nedgrävning av häst

 

Hälsoskydd

Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola

Anmälan om verksamhet med bassängbad

Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling

 

Livsmedel

Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet (ifyllbar)

Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet

Godkännade av anläggning där livsmedel bereds, behandlas och bearbetas, ansökan

Registrering av livsmedelsanläggning där livsmedel inte bereds, behandlas eller bearbetas, anmälan

Upphörd verksamhet, anmälan 

Planbesked

Vänligen kontakta plan- och exploateringsavdelningen tills vidare

Adresser
Begäran om adress

Tomt och mark
Anmälan till tomtkö för småhus

Anmälan till tomtkö för fritidshus

Publicerad av: Helena Söderlund

Senast ändrad: 2020-06-24