På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Stöd och omsorg

Anmälan om anstånd med redovisning

Arvodesräkning god man

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om hyresjämkning

Inkomstförfrågan för beräkning av omsorgsavgift

Försörjningsstöd - Ansökan

God man/förvaltare - Egen ansökan

Hemtjänst, Särskilt boende, Annan serviceinsats - Ansökan

Hemtjänst, Särskilt boende, Annan serviceinsats - Ansökan finska

Hemtjänst, Särskilt boende, Annan serviceinsats - Ansökan meänkieki

Hemtjänst, Särskilt boende, Annan serviceinsats - Ansökan samiska

Intresseanmälan för god man/förvaltare - Ansökan

Intresseanmälan om behov av bostad - LSS

LSS-insatser - Ansökan

Medgivande god man/förvaltare

Omprövning av förvaltarskap

Redogörelse god man/förvaltare - Blankett

Redogörelse god man åt ensamkommande barn

Redovisning god man/förvaltare - Instruktion

Redovisning handkassa

Riktlinjer årsräkning god man/förvaltare - Instruktion

Rättshandling, god man /förvaltare - Ansökan

Socialnämndens föreningsbidrag - Ansökan

Specifikation av extraordinära händelser av insatser och resor

Stöd för minoritetsarbete - Ansökan

Tillgångsförteckning avseende myndlings/huvudmans tillgångar

Uttag från överförmyndarspärrat konto - Ansökan

Uttag från överförmyndarspärrat konto omyndig - Ansökan

Årsräkning för god man/förvaltare - Ansökan

Instruktion årsräkning

Checklista årsräkning

Länk till Överförmyndarexpeditionens hemsida

Publicerad av: Ulrika Hannu

Senast ändrad: 2020-01-23