På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Utökat skoterförbudsområde inom Lainiovuoma sameby

Skoterförbudet gäller från 2017-02-07 till 2017-03-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2017-02-06, § 44, att med stöd av § 3 Terrängkörningslag jämte § 15 terrängkörnings­förordning bifalla Lainiovuoma samebys ansökan om utökat skoterförbudsområde, tilläggsområde 1 väster om E45, från 2017-02-07 fram till 2017-03-05 enligt kartbilaga.

Förbudet gäller ej:
- Statliga eller kommunala tjänstemän under tjänsteutövning
- Fastighetsägare/stugägare/turismnäring som endast kan ta sig till fastighet med skoter
- Samt undantag till förmån för vedertagna färdstråk i området

Ändring av tidigare beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-16, § 1

Kommunen får i vissa fall meddela förbud eller föreskrifter avseende yerrängkörning med snöskoter. Kommunen ska därför göra en proportionalitetsbedömning mellan olika individuella och allmänna intressen. Vid meddelande av sådant förbud eller föreskrift ska iakttas att körning som är till gagn för ortsbefolkningen eller som behövs för yrkesutövning eller annat nyttigt ändamål ej onödigtvis hindras.

Med hänsyn till detta beslutar arbetsutskottet att komplettera tidigare beslut med ytterligare färdstråk i förbudsområdet och ändra beslutet så att byarna Lannavaara, Nedre Soppero, Övre Soppero och Idivuoma undantas från skoterförbudsområdet. 

Vad gäller tilläggsområde 3 på kartan kommer arbetsutskottet att besluta om detta område i ett extra arbetsutskott 2017-02-20.

Karta över skoterförbudsområdet

 

Publicerad av: Anja Leinonen