På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Pressmeddelande

Kiruna satsar på att förbättra företagskontakter

En god service till företag ger möjlighet för fler företag att starta, växa och anställa fler, vilket är en förutsättning för Kirunas utveckling.

Åtta av tio företag är någon gång i kontakt med kommunen. Bemötandet och den service man får är en viktig faktor för hur man upplever servicen. Därför genomför kommunen nu utbildningen "Förenkla - helt enkelt" som arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting och Tillväxtverket.

- Genom att genomföra den här utbildningen understryker vi vår ambition att förbättra servicen till kommunens företag, säger Kristina Zakrisson, kommunstyrelsen ordförande i Kiruna kommun.

Utbildningen som heter "Förenkla helt enkelt" riktar sig till personer inom kommunen som på olika sätt har kontakt med näringslivet. Det handlar om ökad service och tillgänglighet, bättre rutiner, ett gott bemötande och en bättre samverkan mellan olika förvaltningar och medarbetare med olika roller och uppgifter.

Utbildningen ska ge kommunens medarbetare verktyg för att kunna agera enklare och ge bra service utan att ge avkall på god myndighetsutövning.

-Vi är glada över kommunernas vilja att utveckla sin service till företagen. Det är viktigt för företagen, Kiruna kommun och för Sverige. Utbildningen ska vara ett verktyg för kommunens långsiktiga verksamhetsutveckling, menar Gunilla Glasare, avdelningsdirektör på SKL och ansvarig för utbildningen "Förenkla - helt enkelt".


För ytterligare upplysningar
Ann-Christin Samuelsson, tel 0980-700 27, e-post: ann-christin.samuelsson@kommun.kiruna.se


Publicerad av Birgitta Isaksson