På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Pressmeddelande

Kommunfullmäktige tar beslut om Kirunas nya stadskärna

Utvecklingsplanen för den nya stadskärnan är klar. Idag går den upp till kommunfullmäktige för beslut.

etapp 2 utvecklingsplanen förminskad

Inom området för den nya stadskärnan ska 3000 bostäder, Kirunas nuvarande kommersiella centrum, hotell, arbetsplatser, sjukhus, gymnasieskola, bibliotek, polishus, ett nytt stadshus och ett antal kulturbyggnader rymmas.

Stadskärnan kommer att ha en handelsgata med butiker i bottenvåningarna på båda sidor om gatan. I våningarna ovanför finns arbetsplatser och bostäder. Längre österut längs gatan finns ett område planerat för stormarknad.

- Vi har lyssnat in Kirunabornas synpunkter och förväntningar på den nya staden och jag bedömer att utvecklingsplanen verkligen möter deras önskemål. Vi ska skapa ett levande, attraktivt centrum, som kan användas vid många olika typer av tillfällen, säger Kristina Zakrisson.

Nästa steg i arbetet är genomförandefasen. Till sommaren startar markarbetena för platsen där det nya stadshuset, Kristallen, ska stå. Ambitionen är att den nya stadskärnan med handelsgata ska stå klar inom fem år.

- Det är en tuff tidsplan, men det är viktigt att höga ambitioner för att nå dit vi vill. Det kommer också att krävas mycket och hårt arbete, säger Kristina Zakrisson.

Dagens kommunfullmäktige startar klockan 13.00 i kommunfullmäktiges sessionssal i Kiruna stadshus.

Etapp 2 utvecklingsplanen 

 

Fakta Kirunas nya stadskärna:
Den nya stadskärnan begränsas av Malmvägen, Kurravaaravägen och nya E10. Den består av torg, stadspark, bostadskvarter och en handelsgata. Torget med dess stadshus är den centrala punkten. I torget tar handelsgatan sin början och leder österut mot nya E10. Stadsparken har en långsmal form och är 50 meter bred. Den kommer att kantas av bebyggelse på båda sidor och kopplar samman den gamla och nya staden. Bostadskvarteren är utformade så att ingen bor längre än tre kvarter från naturen.


För ytterligare upplysningar
Kristina Zakrisson, kommunalråd, Telefon: 070-7365657


Publicerad av Ulrika Isaksson