På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Pressmeddelande

Nationell konferens i Kiruna

Frågor om stadsliv och stadsattraktivitet står i fokus i den svenska samhällsbyggnadsdebatten. Två kommuner där dessa frågor särskilt aktualiserats är Gällivare och Kiruna.

Nu arrangerar Kiruna kommun, Gällivare kommun och Kungliga Tekniska Högskolan konferens på temat.

Konferensen Effektiva processer för byggande av den attraktiva staden hålls den 9 juni i Lars Janssonsalen i Kiruna Folkets Hus.

Bland föreläsarna finns Stefan Attefall, civil- och bostadsminister, Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbotten, och två ledande forskare i planering och byggande, Stellan Lundström och Göran Cars från KTH.

Program:

08.30 Välkomsthälsning - Stadsomvandlingens utmaningar - Kristina Zakrisson,
kommunalråd Kiruna och Tommy Nyström, kommunalråd Gällivare
09.00 Vad är stadsattraktivitet och hur kan den byggas? - Göran Cars, professor KTH
09.30 Kaffe
10.00 Stadsomvandling i Gällivare - Lennart Johansson, kommunchef & Ulf Hedman, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen, Gällivare kommun
10.45 Effektiva processer för planering och byggande - Stellan Lundström, professor KTH
11.30 Stadsomvandling i Kiruna - Peter Niemi, kommunchef, Eva Ekelund,
mark- och exploateringschef Kiruna kommun
12.00 Lunch
13.00 Trafikverkets nya roll, samhällsutvecklaren, vad betyder det?
- Arnold Vonkavaara, Regionchef Trafikverket Region Nord
13.30 Nya former för länsstyrelsens medverkan i planering för stads- och
regionutveckling - Sven-Erik Österberg, landshövding Norrbotten
14.00 Hur kan processerna för stadsutveckling och byggande effektiviseras?
- Stefan Attefall, civil- och bostadsminister
14.30 - 15.15 Summerande panelsamtal: Effektiva processer för byggande av den attraktiva  staden - Kristina Zakrisson, Tommy Nyström, Arnold Vonkavaara, Sven-Erik Österberg, Stefan Attefall. Samtalsledare: Göran Cars


För ytterligare upplysningar
Göran Cars, stadsutvecklare, telefon: 073-4605396


Publicerad av Ulrika Isaksson