På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Pressmeddelande

Rosengårdens äldreboende stängs

I början av 2019 fick socialförvaltningen information om att det föreligger omfattande renoveringsbehov av fastigheten. Det har sedan tidigare också funnits inslag av byggnadsrelaterad ohälsa som blivit mer påtaglig.

Kommunens företagshälsovård bedömer det som olämpligt att fortsätta bedriva verksamhet i lokalerna under nuvarande omständigheter. Vid socialnämndens beredning i december fick socialchefen i uppdrag att förbereda ett förslag att stänga Rosengårdens äldreboende. I väntan på formellt beslut från socialnämnden beslutade socialchefen att, på grund av arbetsmiljöskäl och omtanke om brukarnas hälsa, påbörja planeringen av stängningen.

Detta sammantaget fick förvaltningen att föreslå socialnämnden ett tidigareläggande av stängningen av Rosengårdens äldreboende. Boendet kommer att stängas den 1 mars 2020.

- Vi planerar att starta ett nytt korttidsboende från den 1 mars nästa år, vilket frigör platser på övriga äldreboenden i centrala Kiruna. Det i sin tur gör att vi kan erbjuda de boende på Rosengården långsiktiga boendelösningar, eftersom nuvarande korttidsplatser frigörs till ordinarie äldreboendeplatser, säger socialchefen Håkan Dahlqvist.

Kiruna kommun planerar att ersätta bland annat Rosengården med ett nytt äldreboende från och med år 2022 som en del i stadsomvandlingen.

Foto: Kiruna kommun


För ytterligare upplysningar
Håkan Dahlqvist, socialchef, telefon: 0980-70626, Agneta Björnström, socialnämndens ordförande, telefon: 070-6998801


Publicerad av Ulrika Isaksson