På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Foajén på Movägens vård- och  omsorgsboende

Särskilda boenden

Vad innebär särskilt boende?
Särskilt boende erbjuder ett eget hem med stöd, service och omvårdnad efter den enskildes behov. Personlig omvårdnad omfattar hjälp med måltider, hygien, klädsel och olika aktiviteter. Varje boende har ett eget hyreskontrakt.

Vem kan få särskilt boende?
Du som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av hemtjänst, kan få särskilt boende.

Hur går det till att få särskilt boende?
För att få ett särskilt boende behövs ett biståndsbeslut får socialtjänsten. Detta sker genom en biståndshandläggare.

Ansökan
Ansökan om äldreboende görs på en särskild blankett för ansökan om bistånd var också medgivande lämnas att information från ex. sjukvården. Blanketten fylls i och skickas in till biståndshandläggare.

Hur delas boendeplatsen ut?
Socialförvaltningens boendesamordnare fördelar kontinuerligt lägenheter på äldreboendena allt eftersom det blir lediga lägenheter. Fördelningen utgår ifrån vem som för dagen har det största behovet. Det är alltså det aktuella omsorgsbehovet, inte vem som väntat längst som avgör vem som erbjuds ledig lägenhet. Det är av stor vikt att den lägenhet som erbjuds ska passa brukaren. Synpunkter inhämtas därför från biståndshandläggare och verksamhetsansvariga vid erbjudandet

Hälso- och sjukvårdsansvar
Inom kommunal verksamhet finns sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster samlade. Dessa yrkesgrupper är verksamma på särskilda boenden och dagliga verksamheter inom äldreomsorg, handikappomsorg och psykiatrin inom Kiruna C samt Östra kommundelen.

Kvalitetsdeklaration
Socialnämnden har 2010-02-23 antagit kvalitetsdeklaration avseende särskilt boende för äldre. En kvalitetsdeklaration är både ett löfte och en upplysning om vad du som medborgare/brukare kan förvänta dig av förvaltningen.

 

Publicerad av: Lotta Engvall

Senast ändrad: 2020-01-08