På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Drogförebyggande arbete

Det drogförebyggande arbetet i kommunen handlar om att skapa stödjande miljöer, analysera skydds- och riskfaktorer. 

Visionen att vi lever i ett samhälle fritt från narkotika och doping, att alla arbetsplatser och all trafik i kommunen är fri från alkohol. Vuxna har inga skador relaterat till alkohol, narkotika, tobak eller dopingpreparat. Barn samt ungas uppväxt är fri från upplevelser med koppling till ovannämnda droger och där de vuxna fungerar som är bra och betydande förebilder.

Vad gäller att vara spelberoende liknar att vara beroende av alkohol eller droger. Det beror på att hjärnans belöningssystem påverkas på ett liknande sätt. Spelberoende kallas även hasardspelssyndrom. Det är inte samma sak som beroende av dataspel eller tv-spel. Då kallas det dataspelsberoende.

 

Det drogförebyggande arbete utgör en del av en nationell och regional strategi där kommunen har egna planer mot droger. Planerna ska omsättas i praktiken, med åtgärder och insatser, av kommunens olika förvaltningar i samverkan med andra aktörer i samhället och med metoder som stärker skyddet för och minskar riskerna att hamna i ett beroende.

1. Helhet/Stödjande miljöer
Olikheter ska beaktas:
Vi ser komplexiteten, arbetar med olika metoder, på olika nivåer med våra olikheter. Vi gör generella insatser, insatser för särskilda målgrupper och insatser på individnivå.

 

2. En god uppväxt för barn och unga
Heltäckande familjestöd:
Vårdnadshavare har en särskild betydelse för barnen. Deras attityder och förhållningssätt är viktiga för ungas uppväxt och vanor. Vuxna har noll tolerans till ungas bruk av droger.
Ibland är det tufft att vara förälder, stöd finns att få hos socialförvaltningen. Bland annat utbildning med kostnadsfria kurser i kommunikation (KoMet) med barn och tonåringar, som ger effekt i det vardagliga livet och gränssättning. 
På elevhälsan finns möjlighet för föräldrar, skolpersonal eller fritidspersonal att söka om hjälp från TiGeR (Tidiga insatser Ger Resultat), när det gäller barn mellan 3-9år vars beteende oroar eller utmanar. Länk finns i relaterat innehåll.

Utvecklande skolgång:
I en trygg miljö av samhörighet bidrar skolan till att individer växer, utvecklas intellektuellt, socialt och emotionellt. Kontakten mellan skolpersonal och vårdnadshavare är viktig.

Brett utbud av utvecklande fritidsaktiviteter:
Föreningslivet bidrar till gemenskap och tillhörighet. Föreningars regler och förhållningssätt är viktiga. Föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet är drogfri.

Hälsosamma levnadsvanor:
Alkoholdebuten skall skjutas på så länge som möjligt. Barn och unga skall inte dricka alkohol eller använda tobak innan de är 18 år.

Att påverka attityder kring alkohol genom opinionsbildning är ett av kommunens sätt att arbeta med drogförebyggande insatser.

3. Ett bra liv som vuxen
Sund livsstil:
En insikt av det egna bruket/missbruket av droger är nyckeln till livsstilsförändring med ansvar till sig själv, sin omgivning och förebilden till de unga i nära omgivning.

Många alkoholfria miljöer:
Drogfria arbetsplatser och drogfri trafik är normen i det samhälle vi lever i.
Social samvaro är utvecklande och vi vill bereda fler möjligheter att göra detta i en drogfri miljö.

Restauranger med en ansvarsfull alkoholservering:
Krogmiljön är en trygg och trevlig miljö att umgås i.

4. Samordning/Uppföljning
En god och effektiv samverkan med andra aktörer i samhället behövs för att nå framgång. Det krävs en bred samsyn och ett tydligt gemensamt ansvar mellan olika intressenter inom kommunen men också i samverkan med andra huvudmän och organisationer.

Publicerad av: Heidi Kari

Senast ändrad: 2020-09-23