På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Att vara god man/förvaltare

En god man/förvaltares uppgift är att vara ställföreträdare för huvudmannen (den som har god man) och alltid handla på ett sätt som är bäst för huvudmannen.

Omfattningen av uppdraget som god man eller förvaltare framgår av tingsrättens beslut och det registerutdrag (=fullmakt) som ställföreträdaren erhåller från överförmyndarnämnden när uppdraget startar.

Uppdraget består i regel av tre delar:

1. Bevaka rätt

Ta tillvara huvudmannens intressen i olika rättshandlingar, exempelvis i dödsbo, vid fastighetsförsäljning och liknande situationer.

Ansöka om bidrag och stöd som huvudmannen är berättigad till.

2. Förvalta egendom

Ta hand om huvudmannens vardagsekonomi; pension, bidrag, betala räkningar, lämna fickpengar till huvudman, deklarera och förvalta huvudmannens tillgångar som exempelvis bankmedel, aktier, fonder och fastigheter.

Lämna en årlig redovisning över inkomster och utgifter till överförmyndarnämnden. Redovisningsblankett och redogörelsebilaga finner du här.

3. Sörja för person

Sörja för person brukar även kallas för personlig omvårdnad och kan variera i de enskilda fallen. Ställföreträdarens uppgift är att se till att huvudmannen har ett bra boende, en god omvårdnad och har bra levnadsvillkor i övrigt genom samhällsinsatser.

Vem kan bli god man/förvaltare

Enligt Föräldrabalken skall den person som förordnas till god man eller förvaltare vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna, som är myndig och inte själv har förvaltare.

De flesta människor har de kunskaper som är nödvändiga för en god man eller förvaltare. En fördel är om man har en viss ekonomisk och/eller social bakgrund. Eftersom uppdragen kan omfatta så vitt skilda uppgifter är det bra att ha bredd i kunskap och erfarenhet. Man får också ta hänsyn till behoven i de enskilda fallen när en god man eller förvaltare utses. Viktigt är att man är noggrann och lyhörd för sin huvudmans behov.

Behovet av gode män och förvaltare har ökat under senare år.

Innehållsansvarig: Annika Lövgren

Publicerad av: Anja Leinonen

Senast ändrad: 2017-09-27