På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Vem kan få god man/förvaltare

God man

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan man göra en ansökan om god man.

Ansökan om god man kan anmälas av den enskilde själv, nära anhörig, socialtjänsten, sjukvården eller av någon annan, som står i nära kontakt med huvudmannen (den som behöver god man). Behovet ska styrkas med ett läkarintyg för godmanskap och/eller en social utredning. Av underlagen till ansökan ska framgå att man inte kan ge hjälpen till den enskilde på ett mindre ingripande sätt.

God man får inte förordnas utan samtycke från huvudman, om hans eller hennes tillstånd inte hindrar detta. Om huvudmannen inte kan lämna sitt samtycke till godmanskap, måste detta framgå av läkarintyg.

Anmälan om behov av god man skickas till överförmyndarexpeditionen. Personalen på överförmyndarexpeditionen utreder sedan behovet och förbereder ärendet. Om huvudmannen eller anhöriga inte har något eget förslag på god man föreslår överförmyndarnämnden en lämplig person för uppdraget. Ansökan skickas sedan till tingsrätten som beslutar om god man behövs.

Tillfälliga godmanskap kan anordnas då förmyndare är förhindrade att utöva förmynderskapet. till exempel när en rättshandling eller motstridiga intressen mellan föräldrar och barn uppstår. För ensamkommande barn, som anländer till Sverige, har överförmyndarnämnden möjlighet att förordna en god man som träder in i förmyndares och vårdnadshavares ställe. Tillfälliga godmanskap kan också anordnas för bortavarande, exempelvis personer som försvunnit och där ingen vet var de befinner sig.

Vid tillfälliga godmanskap är det överförmyndarnämnden som förordnar och entledigar gode män.

Förvaltare

Personer (huvudmän) som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person kan få en förvaltare (ställföreträdare).

För ett förvaltarskap gäller i stort samma regler som för ett godmanskap.

Förvaltarskap blir aktuellt när godmanskap inte är tillräckligt och kräver inte samtycke från huvudmannen i motsats till ett godmanskap, som är en frivillig handling. Av ansökningshandlingar för förvaltarskap ska framgå att huvudmannen på grund av sitt hälsotillstånd inte kan vårda sig själv och sin egendom.

En förvaltare har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för sin huvudman, utan att inhämta huvudmannens samtycke.

Förvaltarskap beslutas av domstol och om möjligt hörs huvudmannen muntligt i tingsrätten.

Samma krav som vid godmanskap för redovisning till överförmyndarnämnden gäller för förvaltarskap. Ett förvaltarskap omprövas dessutom varje år, för att eventuellt övergå i ett godmanskap.

Innehållsansvarig: Annika Lövgren

Publicerad av: Anja Leinonen

Senast ändrad: 2017-09-27