På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Individ- och familjeomsorg-Myndighet

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO) vänder sig till dem som behöver information, råd, stöd och hjälp när det gäller sociala frågor som rör barn och ungdomar och deras föräldrar men även vuxna och missbruk. Här ingår även familjerätten som arbetar med frågor gällande vårdnad, umgänge samt faderskap.

Vår ambition är att ge råd och stöd i ett tidigt skede och då i första hand med frivilliga insatser på hemmaplan och i närmiljön, och med respekt för individens integritet och självbestämmande. 

På IFO ligger fokus alltid också på barnens bästa. I vissa sällsynta fall måste socialförvaltningen använda tvångsåtgärder exempelvis där det handlar om barn/ungdomar som far illa till följd av bristande föräldraförmåga eller eget beteende, eller vuxna som kraftigt missbrukar alkohol eller droger. Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen (SoL), föräldrabalken, lagen om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare (LVM).

Vi på IFO arbetar mycket med förebyggande och stödjande insatser, ofta i samarbete med andra, exempelvis skolan, sjukvården, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

I menyn i vänsterkolumnen kan du komma vidare till sidor om barn- och familjegruppen, familjerätt, vuxengruppen som arbetar med ekonomiskt bistånd och missbruk.  

I menyn hittar du även länk till Mottagningshandläggaren som du kan kontakta om du vill konsultera i ett ärende eller göra en anmälan. 

Publicerad av: Lotta Engvall

Senast ändrad: 2020-09-02