På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Hjälp i hemmet

Hjälp i hemmet som bistånd

Alla bör få känna trygghet och självständighet, och så långt det är möjligt ska alla ges möjlighet att bo kvar hemma i den egna miljön. För dem som av olika anledningar inte klarar sig själva eller känner otrygghet kan hemtjänst vara ett alternativ.

Vem kan få hemtjänst?

När du på grund av sjukdom, handikapp eller åldersförändringar inte längre klarar din dagliga livsföring har man rätt till bistånd för att kunna bo kvar hemma.

Hur får man hemtjänst?

Du ansöker om hemtjänst hos biståndshandläggaren som beslutar enligt sociatjänstlagen och och individuella behov. Den hjälpen hemtjänsten ger ska vara en hjälp till självhjälp. Klicka på länken till höger så kommer du till ansökningsblanketterna.

Överklagan

Om du får avslag på din ansökan, helt eller delvis, kan du överklaga beslutet. Lämna in ett skriftligt överklagande till den handläggare som fattat beslutet, senast tre veckor efter att du fått ditt biståndsbeslut. Handläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om du inte får beslutet ändrat på det sätt du begärt, ska kommunen vidarebefordra din överklagan till Förvaltningsrätten. Då prövar rätten ärendet och fattar ett beslut.

Vad kostar det?

Avgiften beräknas på utförd tid hos dig som har beslut om insatser för hemtjänst. Avgiften för hjälp i hemmet tas ut enligt kommunens fastlagda omsorgstaxa. Läs mer om avgifter i dokumentet till höger, under relaterat innehåll.

Kvalitetsdeklaration

Socialnämnden har 2010-05-25 antagit kvalitetsdeklaration avseende hjälp i hemmet. En kvalitetsdeklaration är både ett löfte och en upplysning om vad du som medborgare/brukare kan förvänta dig av förvaltningen

Publicerad av: Lotta Engvall

Senast ändrad: 2020-08-11