På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Boendestöd vid psykisk funktionsnedsättning

Om du har en psykisk funktionsnedsättning som förorsakar dig betydande svårigheter i vardagen, då kan du få olika former av stöd.

Boendestödet syftar till att du skall få det stödet som behövs för att du själv skall kunna utföra vardagssysslor såsom att handla mat, städa eller att sköta din hygien. Stödet kan också handla om att bryta eventuell isolering och ensamhet och skapa rutiner och struktur i vardagen. Målet är att hjälpa dig som individ att få ett så självständigt och fungerande liv som möjligt.

Vem har rätt till boendestöd?
Boendestöd för personer med funktionsnedsättningar är en behovsprövad insats enligt socialtjänstlagen, SoL, 4 kap § 1. Du ansöker hos kommunens handläggare som utreder och beslutar utifrån gällande lagstiftning om du har rätt till stödinsatsen och i vilken omfattning. Avgiften för hjälp i hemmet tas ut enligt kommunens fastlagda omsorgstaxa.

Kvalitetsdeklaration
Socialnämnden har 2010-06-22 antagit kvalitetsdeklaration avseende boendestöd inom socialpsykiatrin i ordinärt boende. En kvalitetsdeklaration är både ett löfte och en upplysning om vad du som medborgare/brukare kan förvänta dig av förvaltningen. Se länk till höger under relaterat innehåll.

Publicerad av: Lotta Engvall

Senast ändrad: 2018-08-31