På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Boendestöd i hemmet

Alla bör få känna trygghet och självständighet. Boendestöd handlar om att du ska få det stöd du behöver för att du känna trygghet och skapa struktur och rutiner för att kunna utföra dina vardagssysslor.

Boendestöd kan också vara att bryta isolering och ensamhet. Målet är att hjälpa dig som individ att få ett så självständigt och fungerande liv som möjligt.

Vem kan få boendestöd?

Personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning har svårt att få sin vardag att fungera.

Hur får man boendestöd?

Du ansöker om boendestöd hos biståndshandläggaren som beslutar enligt socialtjänstlagen och individuella behov. Boendestöd ska vara en hjälp till självhjälp.

Överklagan

Om du får avslag på din ansökan, helt eller delvis, kan du överklaga beslutet. Lämna in ett skriftligt överklagande till den handläggare som fattat beslutet, senast tre veckor efter att du fått ditt biståndsbeslut. Handläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om du inte får beslutet ändrat på det sätt du begärt, ska kommunen vidarebefordra din överklagan till Förvaltningsrätten. Då prövar rätten ärendet och fattar ett beslut.

Vad kostar det?

Avgiften beräknas på utförd tid hos dig som har beslut om boendestöd. Avgiften för hjälp i hemmet tas ut enligt kommunens fastlagda omsorgstaxa.

Kvalitetsdeklaration

Socialnämnden har 2010-06-22 antagit kvalitetsdeklaration avseende boendestöd inom socialpsykiatrin i ordinärt boende. En kvalitetsdeklaration är både ett löfte och en upplysning om vad du som medborgare/brukare kan förvänta dig av förvaltningen. Se länk till höger under relaterat innehåll.

Publicerad av: Lotta Engvall

Senast ändrad: 2019-11-22