På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Förebyggande arbete

Folkhälsopolitiskt arbete
Folkhälsorådet i Kiruna ska i samverkan med andra aktörer sprida kunskap om folkhälsofrågor och ta initiativ till aktiviteter som främjar medborgarnas hälsa.
Folkhälsorådet är ett tvärsektoriellt sammansatt råd med uppgift att vara samordnande och rådgivande för folkhälsoarbetet sett utifrån ett samhällsperspektiv. I uppgiften ingår att skapa möjligheter för praktiskt folkhälsoarbete samt följa folkhälsans utveckling. Information om Folkhälsorådet.

Lokalt samverkansavtal
Det lokala brottsförebyggande rådet i Kiruna har utformat ett lokalt samverkansavtal 2009 mellan Kirunapolisen och Kiruna kommun gällande våld i nära relationer. Målsättningen är att polisen och kommunen ska bli mera effektiva i att upptäcka våld i nära relationer; specifikt uppmärksamma barn som har bevittnat våld samt kvinnor som har blivit utsatta för våld. Våldet är ett BROTT

Relationsfridsgruppen
Inom socialtjänsten vid Kiruna kommun finns en intern grupp som är sammansatt av representanter från olika områden inom socialförvaltningens IFO-avdelning och handläggare för bostadsanpassning. Gruppen samordnar relationsfridsfrågor och arbetar med intern utbildning om våld i nära relation.

Samverkan kring våld i nära relation
I kommunen finns en samverkansgrupp som består av representanter från Socialförvaltningen, Primärvården och Akutsjukvården vid Kiruna Sjukhus, Polisen, Elevhälsan och, Migrationsverket. Gruppen arbetar utifrån ett samverkansdokument för att effektivisera bekämpning av våld mot kvinnor. Våld i nära relation handlar oftast om mäns våld mot kvinnor, men naturligtvis är arbetet också riktat mot alla andra former av våld i nära relation.

Det finns också en kommunövergripande samrådsgrupp för frågor gällande våld mot barn. De samverkande kommunerna är Gällivare, Kiruna, Jokkmokk och Pajala och gruppen består av representanter från Lapplands Barnklinik, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), Kvinnokliniken, Primärvården, Socialtjänsten och Polis/Åklagare. Gruppen har utformat ett handlingsprogram som syftar till att tydliggöra myndigheternas olika ansvarsområden samt att åstadkomma ett bra samnyttjande av insatser för barn som utsatts för någon form av våld.

Vi deltar också i en länsövergripande samverkan mot våld inom ramen för Kommunförbundet Norrbotten.

Publicerad av: Stefan Wikström

Senast ändrad: 2019-08-08