På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Kontaktperson

Vad innebär det att vara kontaktperson enligt socilatjänstlagen, SoL?

Kontaktperson skall arbeta i förebyggande syfte för att främja sociala kontakter och människors utveckling. Vad som förväntas av en kontaktperson är beroende av den hjälpsökandes behov. Några exempel är att träffa den enskilde, någon gång i veckan eller mer, ta en promenad, fika tillsammans eller göra någon annan aktivitet. Lyssna och finnas till. Vara en förebild. Hjälpa ett destruktivt beteende. Hjälpa den enskilde och hens närmaste i personliga angelägenheter.

Allmänt kan man säga att kontaktpersonen bör:

  • Tycka om och ha tid att vara tillsammans med andra människor
  • Vara intresserad av hur andra människor har det
  • Att i övrigt ha en trygg och stabil livssituation

 
Förhållningssätt

Kontaktpersonen är någon som lyssnar, uppmuntrar fritidsaktiviteter, är ett personligt stöd för att den enskilde bättre skall kunna ta ett eget ansvar och aktivera sig. Det viktiga i kontakten är ömsesidigt förtroende och att den enskilde känner trygghet i kontakten. Det är viktigt att möta den enskilde och dennes livssituation med respekt. Kontaktpersonen har tystnadsplikt. Det innebär att den som har eller har haft ett uppdrag inte får berätta om den människa som de är/har varit ett stöd för.

Varför behöver en del barn/ungdomar kontaktperson?

Såväl familjer som ensamstående med barn och ungdomar som saknar vuxnekontak kan få en kontaktperson. Barn/ungdomar som är i behov av bra vuxna förebilder och en meningsfull fritidkan även få kontaktperson för att kunna få ordning på sitt liv eller för att bryta isolering och ensamhet. Vem som helst har rätt att begära att få en kontaktperson till stöd i en besvärlig situation, sedan är det socialtjänsten som utreder och beslutar om behovet finns. Kontaktpersonen är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot någons vilja.

Vill du bli kontaktperson?

Välkommen att kontakta familjehemssekreterare, kontaktuppgifter i högerkolumnen.

 

Publicerad av: Tuija Tikkala

Senast ändrad: 2019-08-09