På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Gatunamnskyltar

Kommunen har i Kiruna kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter föreskrivit att gatunamn skall skyltas.

Kiruna kommuns riktlinjer för gatunamnsskyltning ska användas vid utförande av ny gatunamnsskyltning eller vid komplettering av befintlig skylt.

Gatunamnsskyltar med gatans eller den allmänna platsens namn ska alltid finnas där gata korsar gata eller där gata utmynnar i gata, allmän väg eller i annan allmän plats. Detta gäller även där kvarter eller tomt gränsar mot allmän plats vid gata. Gatunamnskylt ska sättas upp på byggnad. Om byggnaden ligger mer än åtta meter från gränslinje mot gata eller allmän plats, ska gatunamnskylt sättas upp på en stolpe.

Gatunamnsskylten ska vara tillverkad av metall eller annat väderbeständigt material och ska vara vit med svarta bokstäver. Skylten skall vara placerad på ett från gata eller väg väl synligt ställe samt hållas i sådant skick att den lätt kan avläsas. Placering förslagsvis nära korsningen på byggnadens närmsta hörn ca 2-2,5 meter från mark.

Utförande

I en fyrvägs vägkorsning skyltar man med gatunamnsskyltar i två dubbla riktningar och i trevägs vägkorsning i två riktningar. 

I så stor skala som möjligt bör skyltarna placeras med minimalt utnyttjande av stolpar. Husväggar bör användas i första hand, befintliga belysningsstolpar i andra hand och som sista utväg en egen stolpe för gatunamnsskylten.

Gatunamnsskyltarna i en och samma korsning skall sitta på samma höjd från marken.

 

Publicerad av: Anja Leinonen

Senast ändrad: 2020-03-02