På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Hastigheter och skyltar

Trafikverket införde det nya hastighetssystemet hösten 2008. Hastighetssystemet är anpassat utifrån dagens förutsättningar när det gäller trafiksäkerhet, miljö, vägstandard och fordonsutveckling. Det innebär att tidigare hastighetsgränser har kompletterats med 40, 60, 80, 100 och 120 km/tim.

I anslutning till att det nya hastighetssystemet infördes, gjorde Kiruna kommun en översyn av gällande hastigheter i Kiruna kommun. Arbetet utmynnade i Hastighetsplan 2010 med fokus på Kiruna tätort samt Hastighetsplan byar 2011 enligt det nya hastighetssystemet.

En viktig del i trafikplaneringen är att man skyltar tydligt för gällande regler och att man anpassar hastigheterna till vad som finns i närmiljön. Detta är ett utgångsläge för att få ett fungerande trafiknät som känns tryggt, säkert och tillgängligt.

Det finns många olika skyltar inom trafikmiljön som kan användas för att förtydliga gällande trafikregler och i den kommunala planeringen används de av Transportstyrelsen fastställda vägmärkena. 

Publicerad av: Eva Spolander

Senast ändrad: 2019-02-27