På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Kommunikationer

Kiruna är en stad i stora nätverk långt utanför landets gränser. Tillgängligheten och möjligheterna till kontakter med övriga världen är av vital betydelse för vår utveckling.

Flyg

Den stora benägenheten i Kiruna att nyttja flyget som transportalternativ är en återspegling av det geografiska läget, de kontaktintensiva verksamheterna inom näringslivet och besöksnäringens storlek. Antalet flygresor ökar. Kiruna flygplats är därför en mycket viktig del i Kirunas infrastruktur.

Tåg

Tillgång till goda tågförbindelser är en mycket viktigt fråga för Kiruna. Persontågtrafiken har betydelse bland annat för pendlingsmöjligheter och möjlig­heterna att skapa en gemensam arbetsmarknad med Gällivare samt underlätta resandet till kusten.

En konsekvens av den utvidgade gruvbrytningen är att järnvägen måste flyttas och en ny järnväg för persontrafik ska kunna tas i bruk 2016. Det finns för närvarande flera alternativ för järnvägsstationens läge. Kommunen förespråkar en placering i nya centrum.

En välplacerad järnvägsstation med strategiskt valt resecentrum, som ger resenärerna en snabb förbindelse mellan Narvik-Kiruna-Gällivare-Luleå, ökar möjligheten till bekvämt och miljövänligt resande.

Publicerad av: Lisbeth Pekkari

Senast ändrad: 2020-03-02