På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Skoterförbudsområden i Kiruna kommun

Enligt 1 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförordningen (2018:552) får en kommun, efter att ha gett länsstyrelsen tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för sådan körning i terräng med motordrivet fordon som kan medföra olägenhet från naturvårdssynpunkt eller annan allmän synpunkt.

Hållbar skotertrafik är en viktig utvecklingsfråga som har många perspektiv i Kiruna kommun. Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för skoterförbud för att säkerställa att beslut är fattade och utformade så att det tydligt framgår vad som gäller och att berörda intressenter haft möjlighet att yttra sig i aktuellt beslut.

Bedömning av ansökan

Kommunkontoret ska bedöma vilket område och vilka verksamheter som påverkas av ansökan om skoterförbud, exempelvis

- Näringsliv inklusive rennäringen
- Markägare
- Rörligt friluftsliv
- Kommunala skoterleder och vedertagna färdstråk

Kommunen ska göra en proportionalitetsbedömning mellan olika individuella och allmänna intressen. Bedömningen ska inkludera på vilket sätt som förbudet påverkar dessa verksamheter samt om och med vilken/vilka intressenter samråd skall genomföras.

Beslut om skoterförbud

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om skoterförbud efter beredning av kommunkontoret.

Uppföljning av beslutade skoterförbud

Kiruna kommun kan komma att besöka skoterförbudsområdet under förbudsperioden och/eller i anslutning till denna.

Upphävande av beslutet

Kommunstyrelsens ordförande har delegation att upphäva fastställda skoterförbudsområden om förutsättningarna i området förändras. Kiruna kommun informerar om upphävandet av förbudsområdet via kommunens hemsida och sociala medier samt annonsering i ortstidning.

Sökandes ansvar

Ansökan om skoterförbud ska inlämnas minst 2 veckor innan det sökta skoterförbudet ska träda ikraft.

Sökande ansvarar för att omedelbart meddela kommunkontoret om grunderna för ansökan om skoterförbud förändras. Detta gäller även om skoterförbudet trätt ikraft. Meddelandet ska vara skriftligt och undertecknat av behörig firmatecknare.

 

Publicerad av: Anja Leinonen

Senast ändrad: 2019-04-17