På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Skoterförbud inom Gabna och Laevas sameby, ändrad enligt regeringsbeslut

Regeringen ändrar Kiruna kommuns beslut. Förbud mot skoterkörning ska gälla från 2019-04-18 i angivna områden enligt nedan.

Skoterförbudet börjar gälla 2019-04-18 fram till
- Inom zon 1 och zon 2 till barmarksperioden
- Inom zon 4 till 2019-04-30
- Inom zon 5 till 2019-05-01
- Övergångszon 1 öppnas i samråd med samebyn
- Övergångszon 2 öppnas i samråd med samebyn

Villkoren om undantagen från förbudet för fastighetsägare och nyttjanderättshavare med sällskap och för körning till sjöar inom 500 meter på ömse sidor om leder och färdstråk upphävs. Övriga villkor ska ha följande lydelse:

-Samtliga skoterleder och vissa färdstråk enligt karta, se under relaterat innehåll, ska undantas från förbudet och vara farbara för allmänheten

-Statliga och kommunala tjänstepersoner äger rätt att färdas i skoterförbudsområdet om det krävs för deras tjänsteutövning.

-Samtliga skoterförare uppmärksammas på att det enligt lag inte är tillåtet att störa renar och övrigt djurliv på eller i närheten av skoterleder eller färdstråk.

Beslut och karta finns att läsa i sin helhet till höger under relaterad innehåll.

Publicerad av: Anja Leinonen

Senast ändrad: 2019-04-25