På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Tillstånd och dispenser

Vissa åtgärder som påverkar trafikmiljön kräver särskilt tillstånd eller dispens från lokala föreskrifter.

OBS! Under sommarperioden kan handläggningstiden vara något längre än vanligt. Tänk på att lämna in ansökningar i god tid!

Upplåtelse av allmän platsmark (offentlig tillställning)

Om du tillfälligt behöver placera ut t.ex. en container på offentlig plats (kanske utanför hyreshuset) eller ska anordna ett evenemang kräver att du ansöker ett skriftligt tillstånd från Polisen i Kiruna.
Polisen avgör sedan i samråd med kommunen om tillstånd kan ges. Som offentlig plats räknas gator, allmänna p-platser, trottoarer, parker samt gång- & cykelbanor. Att utnyttja offentlig plats till annat än vad platsen är avsedd för kräver alltid polisens tillstånd.

Trottoarpratare

Att ställa ut en trottoarpratare eller skylt på allmän mark kräver att du ansöker om ett skriftligt tillstånd från Polisen i Kiruna. För att skylten eller trottoarprataren inte ska vara ett hinder på trottoaren måste den stå intill fastigheten och den får inte placeras så den blir ett hinder för synskadade.

Dispens från lokal trafikföreskrift

Dispenser kan också benämnas som undantag från lokala föreskrifter och i vissa fall regler i trafikförordningen.
Exempel på undantag: att färdas på avstängda gator, uppställning/parkering av fordon där det inte är tillåtet och att färdas med skoter där det är skoterförbud.
För ansökan om dispens från lokal trafikföreskrift, se här: Dispens från lokal trafikföreskrift.

GDPR
Information om behandling av personuppgifter.

Publicerad av: Eva Spolander

Senast ändrad: 2019-02-27