På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Trafiknätsanalys

Trafiknätsanalys 2007 med fokus på framtidens Kiruna kommun.
Denna trafiknätsanalys har utförts i syfte att främja förbättringar av Kiruna kommuns trafiknät och att se över förslag på förändringar av trafiknätet när gruvdriften närmar sig staden.

Trafikanalys 2012
Analysen utfördes som ett projekt inom stadsomvandlingen. Arbetet pågick under andra halvåret av 2012.

Trafikanalysens syfte är att undersöka hur sprickutbredningen orsakad av gruvbrytning kommer att påverka framkomlighet och tillgänglighet i Kiruna centralort. Trafikanalysen lägger fokus på hur sammanlänkad befintlig stad är med det nya centrum som planeras. Det görs för att skapa förutsättningar för en bra avveckling och en bra fortsatt utveckling.

Publicerad av: Eva Spolander

Senast ändrad: 2019-02-27