På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Hantering och installation av sprinkleranslutningar

Samtliga sprinkleranslutningar skall vara godkända av VA-huvudmannen och avtal om dessa skall upprättas. Ett sprinkleravtal skall upprättas med fastighetsägaren. För nybyggnationer skall sprinkleranslutningar hanteras tidigt i bygglovsskedet i samråd med Tekniska Verken i Kiruna AB. För sprinkleranslutning av befintliga byggnader skall fastighetsägaren ansvara för att kontakta Tekniska Verken i Kiruna AB om åtgärden inte är bygglovspliktig.

Sprinkleranslutningar skall alltid bedömas från fall till fall för att avgöra vilken typ av anslutning som kan ske. VA-huvudmannen har ingen skyldighet att ansluta en sprinkleranläggning och bedömning utifrån skydd av vattenkvalitet, kapacitet och utökade kostnader måste göras vid varje tillfälle. VA-huvudmannen har rätt att neka direktanslutningar med hänvisning till ovanstående.

Tidigare policy utgick från att sprinkleranslutningar kan skapa stora problem på dricksvattenkvaliteten, framförallt på grund av för kraftiga flöden samt för kraftiga serviser. Ny teknik och nya erfarenhetervisar nu att vattenförbrukningen och flödena inte behöver vara så stora för en viss typ av sprinklersystem. Flöden kan också begränsas vid t.ex. provning vilket skapar bättre förutsättningar för anslutning. De tidigare riktlinjerna om anslutning med separat vattentank för sprinkleranslutningar som kräver stora flöden kvarstår. Tekniken ställer stora krav på handhavandet och noggrann utredning av varje anslutning varför kommunkontoret kompletterat riktlinjerna med detaljerade driftsinstruktioner för sprinkleranläggningar.

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2019-01-23